1. کتاب اطلس آناتومی نتر 2019 Atlas of Human Anatomy 2019 - seventh Edition

  99,000تومان

  84,150 تومان

  تعداد صفحه 792 انتشارات اندیشه رفیع تألیف Frank H Netter
 2. کتاب اطلس آناتومی نتر 2019 Atlas of Human Anatomy - seventh Edition

  99,000تومان

  84,150 تومان

  تعداد صفحه 792 انتشارات اندیشه رفیع تألیف Frank H Netter
 3. کتاب افست لاتین آناتومی زوبوتا Atlas of Human Anatomy Sobotta - 3 vol - Offset 2018

  299,000تومان

  239,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف Urban flscher
 4. کتاب Gray's Anatomy for Students

  250,000تومان

  225,000 تومان

  تعداد صفحه 391 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Richard L. Drake
 5. کتاب افست اطلس آناتومی گری Gray's Atlas of Anatomy - offset

  240,000تومان

  204,000 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات پردیس باوران تألیف Richard I. Drake
 6. کتاب افست لاتین آناتومی گری برای دانشجویان Gray's Anatomy for Students - offset:full color

  350,000تومان

  280,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب امیر تألیف Richard L. Drake
 7. کتاب افست آناتومی روهن Anatomy A Photografic Atlas Rohen- Full Color

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات پردیس باوران تألیف Johannes W Rohen
 8. کتاب THIEME Atlas of Anatomy - Head,Neck,Neuroanatomy

  159,200تومان

  135,320 تومان

  تعداد صفحه 555 انتشارات پردیس‌باوران تألیف Michael Schuenke