1. موجود

  کتاب کاد انگل شناسی پزشکی تک یاخته

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 140-انتشارات میر -تالیف: علی کرمانجی
 2. موجود

  کتاب لاتین افست پاتولوژی رابینز Robbins BASIC PATHOLOGY TENTH EDITION - 2018

  290,000تومان

  232,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پردیس‌باوران تألیف Vinay Kumar
0