1. کتاب order مسمومیت

  23,500تومان

  21,150 تومان

  تعداد صفحه 936 انتشارات پاشا تألیف دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا
 2. کتاب order کودکان

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات پاشا تألیف دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا
 3. کتاب order بیماریهای داخلی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 944 انتشارات پاشا تألیف دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا
 4. کتاب ORDER راهنمای کاربردی و طبقه بندی بالینی داروهای ژنریک ایران

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1092 انتشارات گلبان تالیف دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا
 5. کتاب Order زنان، زایمان و مامایی

  70,000تومان

  66,500 تومان

  تعداد صفحه 936 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
 6. کتاب Order اورژانس

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 1260 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
 7. کتاب order نوزادان

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات پاشا تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا