پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود

  کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان 2018 جلد ششم گوارش، مراقبت در جمعیت های خاص

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه اعظم قربانی و همکاران
 2. موجود

  کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان 2018 جلد سوم اختلالات تنفسی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه پروانه عسگری
 3. موجود

  کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان 2018 جلد چهارم سیستم عصبی

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه نرگس بحیرایی - فاطمه بخشی
 4. موجود

  کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان 2018 جلد اول مقدمات

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه محبوبه شالی و همکاران
 5. موجود
0