1. کتاب ATP series مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی دیابت و غدد درون ریز

    26,000 تومان

    تعداد صفحه 150 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران - دکتر شیوا شمشیری - دکتر اسما سلیم زاده
  2. کتاب ATP series مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی گوارش

    36,000 تومان

    تعداد صفحه 210 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران - دکتر یاسمن ساعی - دکتر شیوا شمشیری