1. موجود

  کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد، ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته بیماری های عفونی تیرماه 1396 First Resident جلد 2

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علی اسدالهی امین - دکتر عالیه پوردست
 2. موجود

  کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد تخصصی بیماری های کودکان تیر ماه 1396 First Resident جلد 1

  50,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر پریسا آشورنیا و سایرین
 3. موجود

  کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد تخصصی بیماری های کودکان شهریور 1396 First Resident جلد 3

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر کتایون برهانی و سایرین
0