پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  10 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد9 گوارش-نویسنده جانیس ال. هینکل-مترجم مریم عالیخانی

  149,000تومان

  134,100 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه مریم عالیخانی
 2. تماس
  10 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد1 اصول حرفه‌ی پرستاری-نویسنده جانیس ال. هینکل -مترجم دکتر ناهید دهقان نیری

  149,900تومان

  134,910 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر ناهید دهقان نیری
 3. تماس
  20 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد2 مفاهیم و اصول مدیریت بیمار-نویسنده جانیس ال هینکل -مترجم دکتر زهرا تذکری

  180,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحه 382انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر زهرا تذکری
 4. تماس
  10 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد4 تنفس و تبادلات گازی-نویسنده جانیس ال. هینکل -مترجم دکتر محبوبه خواجه

  199,000تومان

  179,100 تومان

  تعداد صفحه 354انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر محبوبه خواجه
 5. تماس
  10 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد7 ایمونولوژی- تألیف جانیس ال هینکل -ترجم زهرا رضایی شهسوارلو

  99,900تومان

  89,910 تومان

  تعداد صفحه 226انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه فروزان آتش زاده شوریده - زهرا رضایی شهسوارلو
 6. تماس
  10 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد10 متابولیسم و آندوکرین-نویسنده جانیس ال. هینکل-مترجم ناهید دهقان نیری

  164,900تومان

  148,410 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه ناهید دهقان نیری
 7. تماس
  10 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد11 کلیه و مجاری ادراری-نویسنده جانیس ال. هینکل-مترجم دریادخت مسرور رودسری

  96,900تومان

  87,210 تومان

  تعداد صفحه 210انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دریادخت مسرور رودسری
 8. تماس
  10 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد12 تولید مثل-نویسنده جانیس ال. هینکل-مترجم دکتر میترا زندی

  137,900تومان

  124,110 تومان

  تعداد صفحه 296انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر میترا زندی
 9. تماس
  0 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد3 پرستاری اتاق عمل-نویسنده جانیس ال هینکل-مترجم دکتر آلیس خاچیان

  64,900 تومان

  تعداد صفحه 136انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر آلیس خاچیان
 10. تماس
  10 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد5 قلب و عروق و گردش خون-نویسنده جانیس ال. هینکل -مترجم دکتر فاطمه بهرام نژاد

  199,900تومان

  179,910 تومان

  تعداد صفحه 386انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر فاطمه بهرام نژاد
 11. تماس
  0 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد6 هماتولوژی- نویسنده جانیس ال هینکل - مترجم دکتر اکرم قبادی

  93,900 تومان

  تعداد صفحه 200انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر اکرم قبادی
 12. تماس
  0 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد 8 ارتوپدی-نویسنده جانیس ال هینکل-مترجم دکتر نسیم هاتفی مودب

  99,900 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر نسیم هاتفی مودب
 13. تماس
  0 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد13 پوست و سوختگی-تألیف جانیس ال هینکل-ترجمه آسیه موحدپور

  89,900 تومان

  تعداد صفحه 198انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه آسیه موحدپور -دکتر اسمعیل شریعت
 14. تماس
  0 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد14 چشم و گوش-تألیف جانیس ال هینکل-مترجم دکتر طاهره نجفی قزلجه

  67,900 تومان

  تعداد صفحه 111انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر طاهره نجفی قزلجه , منصوره علی اصغر پور
 15. تماس
  0 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد15 مغز و اعصاب-تألیف جانیس ال هینکل -مترجم دکتر زهرا مشتاق

  149,900 تومان

  تعداد صفحه 356انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر زهرا مشتاق , دکتر هادی احمدی‌‎چناری
 16. تماس
  0 %

  کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022 جلد16 عفونی و اورژانس-تالیف جانیس ال هینکل-ترجمه دکتر محمدرضا حیدری

  89,900 تومان

  تعداد صفحه 204انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر محمدرضا حیدری
 17. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 17 عفونی و اورژانس

  59,900 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر محمدرضا حیدری - ژاله محمد علیها
0