پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب کتاب ملی مواد دندانی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رویان پژوه
 2. تمام شده

  کتاب کتاب ملی رادیولوژی دهان، فک و صورت

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات رویان پژوه
 3. تمام شده

  کتاب کتاب ملی آسیب شناسی دهان، فک و صورت

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات رویان پژوه
 4. تمام شده

  کتاب کتاب ملی بیماریهای دهان،فک و صورت

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویان پژوه
 5. تمام شده

  کتاب کتاب ملی دندانپزشکی ترمیمی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات رویان پژوه
 6. تمام شده

  کتاب کتاب ملی جراحی دهان،فک و صورت

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 630 انتشارات رویان پژوه
 7. تمام شده

  کتاب کتاب ملی دندانپزشکی کودکان

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات رویان پژوه
 8. تمام شده

  کتاب کتاب ملی پروتزهای دندانی ثابت

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات رویان پژوه
 9. تمام شده

  کتاب کتاب ملی پروتزهای دندانی کامل متحرک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات رویان پژوه
 10. تماس

  کتاب کتاب ملی پریودانتیکس

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات رویان پژوه
 11. تمام شده

  کتاب کتاب ملی اندودانتیکس

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات رویان پژوه
0