1. تماس

  کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1395

  12,800تومان

  10,880 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات رویان پژوه تألیف نازنین ثناگو
 2. موجود

  کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1397

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آناهیتا دهقانی سلطانی - دکتر شیوا توکل دوانی
0