پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  0 %

  کتاب Medical Sciences - at a Glance

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Jakub Scaber
 2. تماس
  0 %

  کتاب Medical Hepatology - at a Glance

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Deepak Joshi
 3. تماس
  0 %

  کتاب Trauma and Orthopaedics - at a Glance

  49,200 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Henry Willmott
 4. تماس
  0 %

  کتاب Neonatoloy - at a Glance

  69,200 تومان

  تعداد صفحه 203 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Tom Lissauer
 5. تماس
  0 %

  کتاب Pre-Clinical Dental Skills - at a Glance

  29,200 تومان

  تعداد صفحه 85 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف James Field
 6. تماس
  0 %

  کتاب Children and Young People's Nursing - at a Glance

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 828 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Alan Glasper
 7. تماس
  0 %

  کتاب Nutrition - at a Glance

  59,200 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Sangita Sharma
 8. تماس
  0 %

  کتاب Psychiatry - at a Glance

  49,200 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف cornelius katona
 9. تماس
  0 %

  کتاب Prioperative Practice - at a Glance

  49,200 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Paul Wicker
 10. تماس
  0 %

  کتاب Dentistry - at a Glance

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 273 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Elizabeth kay
 11. تماس
  0 %

  کتاب Medical Pharmacology - at a Glance

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Mary Barasi
0