پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  10 %

  کتاب اطلس آناتومی تنه abs

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آبادیس طب تألیف داوود رمزی
 2. تماس
  10 %

  کتاب آناتومی سر و گردن ABS- ویرایش دوم

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 3. تماس
  10 %

  کتاب ABS آناتومی اندام

  36,000تومان

  32,400 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 4. تماس
  10 %

  کتاب نورو آناتومی ABS

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات آرین پژوهش تالیف دکتر داوود رمزی
 5. تماس
  10 %

  کتاب ABS جنین شناسی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرین پژوهش تالیف دکتر داوود رمزی
 6. تماس
  10 %

  کتاب باکتری شناسی همراه با اطلس رنگی ABS

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات آرین پژوهش تالیف دکتر داوود رمزی
 7. تماس
  10 %

  کتاب بافت شناسی ABS

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات نور دانش تألیف داوود رمزی
 8. تماس
  0 %

  کتاب فیزیولوژی ABS جلد دوم

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات نور دانش تألیف داوود رمزی
 9. تماس
  0 %

  کتاب قارچ شناسی ABS

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات نور دانش تألیف داوود رمزی
 10. تماس
  0 %

  کتاب فیزیولوژی ABS جلد اول

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات نور دانش تألیف داوود رمزی
 11. تماس
  5 %

  کتاب پاتولوژی ABS

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 12. تماس
  0 %

  کتاب بیوشیمی ABS

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات نور دانش تألیف داوود رمزی
 13. تماس
  0 %

  کتاب بافت شناسی دهان و دندان ABS

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 14. تماس
  15 %

  پکیج کتابهای ABS

  480,500تومان

  408,425 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر داوود رمزی
 15. تماس
  0 %

  کتاب انگل شناسی ABS

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 16. تماس
  0 %

  کتاب درس آزمون بافت شناسی جان کوئیرا ABS

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 17. تماس
  0 %

  کتاب آناتومی تنه ABS

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 18. تماس
  0 %

  کتاب جنین شناسی ABS

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نور دانش تألیف داوود رمزی
 19. تماس
  0 %

  کتاب آناتومی اندام ABS

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 20. تماس
  0 %

  کتاب آناتومی سروگردن و نورو آناتومی ABS

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 21. تماس
  0 %

  کتاب باکتری شناسی همراه با اطلس رنگی ABS

  34,500 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 22. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه آناتومی اندام ABS

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 56 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 23. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه آناتومی تنه ABS

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 24. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه آناتومی سر و گردن و نورو آناتومی ABS

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 25. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بافت شناسی ABS

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 26. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه جنین شناسی ABS

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 46 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 27. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه قارچ شناسی ABS

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 52 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
0